Wie is Ondernemingscoach?

ONDERNEMINGSCOACH is doorheen de jaren van een klassiek boekhoudkantoor uitgegroeid tot een waar ADVIESKANTOOR.

Deze evolutie is voornamelijk gestuurd geweest vanuit een gevoel van frustratie en leemte die Roel Van Uytvanghe, huidige zaakvoerder van Ondernemingscoach, ondervond doorheen zijn jarenlange werkervaringen in deze branche bij de grotere boekhoudkantoren. In 2013 startte hij dan zelf(standig) zijn activiteiten als boekhouder/fiscalist onder de vorm van een eigen eenmanszaak, met als doel het anders en beter aan te pakken en meer in te zetten op het coachen van klanten in hun groeiverhaal. Vanuit dit groei-idee, groeide zijn eenmanszaak in 2016 ook zelf uit tot de vennootschap ‘ONDERNEMINGSCOACH’ met actueel 8 werknemers en meer dan 300 klanten.  

 

Vandaag vormen wij een ambitieus en dynamisch team dat eenzelfde missie nastreeft, met name voorzien in een multidisciplinaire coaching/begeleiding bij de rit van jouw onderneming om zo (pro-)actief jouw groei mee te dirigeren.

Naast het klassieke takenpakket van de boekhouder wil ONDERNEMINGSCOACH verder gaan in haar dienstverlening en dit situeert zich voornamelijk op volgende domeinen:

Als ondernemer is het belangrijk het verhaal achter jouw cijfers te begrijpen

Het is onze missie om de holistische ingewikkelde boekhoudtaal te vertalen naar eenvoudige mensentaal zodat dit voor jou logisch verstaanbaar wordt.

Als ondernemer wil je een vinger aan de pols kunnen houden en inzicht hebben in de financiële gezondheid van jouw onderneming.

De antwoorden op de basisvragen moeten duidelijk zijn voor jou:

  • Wat zijn echte triggers en drivers van mijn rendabiliteit en omzet?
  • Hoe mijd ik investeringen waar geen of te beperkte inkomsten tegenover staan? 
  • Welke kosten zijn noodzakelijk en welke dienen beter onder controle gehouden te worden?
  • Welke factoren zijn belangrijk voor de groei van mijn onderneming?

Wij zorgen dat je op elk van deze vragen een duidelijk antwoord op maat krijgt.

Digitale focus met menselijke approach

Dankzij ons systeem van een volledig digitale boekhouding beschikken we op elk ogenblik over real-time cijfers. En deze cijfers vormen het uitgangspunt voor onze verdere coaching.              

Weg met de kartonnen dozen en classeurs met facturen en bonnetjes die jarenlang stof liggen te vergaren. Met één simpele klik worden documenten eenvoudig digitaal opgeslagen en kunnen wij hiermee verder aan de slag.  

Deze digitale aanpak laten wij hand in hand gaan met de persoonlijke service en contacten die wij met jou hebben als klant. Wij werken graag met cijfers, maar bij ons ben je geen nummer. Wij geloven steevast in een lange termijn verhaal waarbij wij het reilen en zeilen van jouw onderneming door en door kennen. Niets geeft ons meer voldoening dan jou als ondernemer te zien groeien in jouw verhaal.

In deze razendsnelle maatschappij spelen wij graag kort op de bal voor jou

Wij streven naar een toegankelijke, snelle en laagdrempelige manier van dienstverlening en willen net hier een meerwaarde bieden. Weg met ellenlange wachttijden, onbeantwoorde mails, eindeloze menu instellingen en doorschakelmomenten waarbij je van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

Wij geloven in een directe aanpak en engageren ons om steeds met voorname spoed naar jou terug te koppelen, zodat jij als ondernemer ook kort op de bal kan spelen en tegemoet kan komen aan de acute en actuele noden van jouw onderneming.  

Binnen ons team zien we er streng op toe dat de workload zeer goed onder controle blijft, zodat we voor elk dossier voldoende tijd kunnen nemen en kunnen inspringen op acute noden. Want we zijn er heilig van overtuigd dat kwaliteit voorgaat op kwantiteit.

Trendsetter in veelzijdig/multidisciplinair advies

We zien vandaag de dag dat de klassieke boekhouder nog steeds te vaak en te graag vasthoudt aan zijn eigen niche, wat maakt dat diens advies voornamelijk vanuit fiscaal oogpunt is ingegeven, daar waar de ondernemer eigenlijk nood heeft aan een ruimer overkoepelend advies. De visie leeft dat men voor de verschillende aspecten van het advies bij verschillende instanties moet gaan aankloppen (fiscaal advies bij boekhouder / successieplanning en vermogensbeheer bij notaris / financieel beheer bij de bank).

Wij zijn er als Ondernemingscoach steevast van overtuigd dat dit anders kan. En dit is waar wij als jouw boekhouder 2.0. het verschil maken. Wij begrijpen jouw noden als ondernemer op dat vlak en spelen hier graag op in.

Het weze duidelijk dat niet één en dezelfde persoon achter dit omvattend advies kan zitten, maar dat wij hiervoor als meerkoppig experten team onze krachten samenbundelen onder 1 noemer. Dit biedt het voordeel dat je je niet tot verschillende instanties dient te wenden, die elk afzonderlijk niet volkomen op de hoogte zijn van jouw situatie én wat er echt leeft in jouw onderneming. Bovendien wordt zo het risico dat men implicaties op andere gebieden over het hoofd ziet tot een minimum herleid en worden alle belangen mee in de schaal gelegd bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Wij geloven met ONDERNEMINGSCOACH oprecht dat dit de toekomst is, waarnaar elke klassieke boekhouder zal moeten evolueren, en staan graag aan de bakermat hiervan.