Afschaffing van btw-attest bij (renovatie)werken

Schrijver

Eén van de nieuwigheden sinds 1 januari 2022 is de afschaffing van het verplichte btw-attest bij renovatiewerken.

Om het btw-tarief van 6% te kunnen toepassen, moest je klant tot voor 2022 een attest invullen. Dit attest moest jij, samen met de factuur, kunnen voorleggen bij een eventuele btw-controle. Deze verplichting vervalt en wordt vervangen door een standaardverklaring op de factuur. De verantwoordelijkheid voor de correcte toepassing van het verlaagde tarief ligt voortaan volledig bij je klant. Na ontvangst van de factuur heeft deze 1 maand de tijd om ze te betwisten. Er is een overgangsperiode voorzien tot en met 30 juni 2022.

De standaardverklaring die je voortaan op je factuur moet zetten is:

Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

Deze tekst mag je integraal uit dit artikel halen.

Een tip: vraag je klant, net zoals vroeger, of zijn woning ouder is dan 10 jaar, hoofdzakelijk dienst doet als privéwoning en de uitgevoerde werken rechtstreeks aan de eindgebruiker wordt gefactureerd . Zo voorkom je extra administratie door een eventuele rechtzetting nadien. En tenslotte lever je op die manier een zeer klantgerichte dienstverlening: een win-win voor iedereen dus!

Solliciteer


Afspraak maken