2022 een nieuw jaar, nieuwe spelregels!

Schrijver

Naar jaarlijkse gewoonte zijn er ook volgend jaar een aantal wijzigingen, die wellicht een impact zullen hebben op je dagdagelijkse bezigheden (en je boekhouding). We sommen de belangrijkste voor je op:

Firmawagen duurder

Door de daling van de CO2-referentiewaarden stijgt de belasting op het Voordeel Alle Aard (VAA) als je met een (niet-elektrische) bedrijfswagen rijdt. De fiscale cataloguswaarde van je auto hangt af van je CO2-uitstoot, die vergeleken wordt met de referentiewaarde. Aangezien die referentiewaarde daalt, vergroot het potentiële verschil met de uitstoot van je firmawagen. En zo wordt je firmawagen in 2022 dus mogelijk duurder, maar gelukkig ligt het te betalen belastingbedrag lager dan wanneer je hem volledig uit eigen zak zou moeten betalen.

De referentiewaarden zijn 91 gram (102 gram in 2021) voor al dan niet-hybride auto’s op benzine, CNG of LPG. Voor de (hybride) modellen op diesel is dat 75 gram. In 2021 was dat nog 84 gram.

Beperkte RSZ-korting eerste werknemer

Het nieuwe jaar start met een beperking van de RSZ-korting voor de eerste aanwerving tot 4.000 euro per kwartaal, onbeperkt in de tijd. Verdient je eerste werknemer ongeveer € 5.330 bruto of meer, dan betaal je toch patronale RSZ-bijdragen. Tot eind 2021 genoot je van de volledige vrijstelling hierop. De maatregel is ook van toepassing op werkgevers die voor 1 januari 2022 gebruik maakten van de RSZ-vermindering. De RSZ-verminderingen van de 2de tot de 6de werknemer veranderen voorlopig niet.

Gelijkstelling werkloosheid corona

Zijn je werknemers door de coronacrisis op tijdelijke werkloosheid teruggevallen, moet ze niet vrezen voor minder vakantie in 2022. De dagen worden gelijkgesteld met gewerkte dagen voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2021. De gelijkstelling heeft geen impact op het bedrag van het dubbel vakantiegeld dat werknemers krijgen. De regering voorziet een budget om de bijkomende kost hiervoor deels te compenseren. Hoe dat concreet zal gebeuren, is nog niet duidelijk.

Verplichte vaccinatie Covid-19

Werk je in de gezondheidssector, dan heb je tot 1 april 2022 om je te vaccineren tegen Covid-19 (inclusief de herhalingsdosissen). Zo’n vaccinatie is verplicht voor het verkrijgen/behouden van een visum of de registratie als gezondheidsbeoefenaar.

Geen btw-attest voor renovatiewerken

Wie renovatie- of herstellingswerken uitvoert aan zijn of haar woning, heeft recht op het verlaagde btw-tarief van 6% als de woning ouder is dan 10 of 15 jaar. Je klant moest hiervoor een attest invullen en ondertekenen. Vandaag ligt er een wetsontwerp op tafel dat dit attest vervangt door een uitgebreide verklaring op de factuur. Minder administratief werk kunnen we alleen maar toejuichen.

Laadpalen fiscaal aangemoedigd

Vanaf 2026 kan je alleen nog elektrische bedrijfswagens aftrekken van je belastingen. Om de installatie van laadpalen aan te moedigen kan je als onderneming genieten van een verhoogde kostenaftrek van 200%, als je de paal laat installeren vóór 31 december 2022. Tussen 1 januari 2023 en augustus 2024 bedraagt de verhoogde kostenaftrek nog 150%. Er zijn wel enkele voorwaarden: de laadpaal moet over minstens 5 belastbare tijdperken en lineair worden afgeschreven. En daarnaast moet ze ook voor derden vrij toegankelijk zijn. Voor particulieren is er een fiscaal voordeel voorzien, eveneens gekoppeld aan enkele voorwaarden.  

Verplichte fiche voor auteursrechten

De fiscus heeft de jacht geopend op het misbruik van de fiscaal voordelige auteursrechten. Hierop betaal je slechts 15% roerende voorheffing. Vandaag ben je niet verplicht om hiervoor een individuele fiche 281.45 en de samenvattende opgave 325.45 op te maken. Er ligt een wetsontwerp klaar om ten vroegste voor aanslagjaar 2022 een nieuwe ficheverplichting in te voeren. Wij volgen dit van nabij op.

Medici en paramedici (deels) btw-plichtig

Vanaf 1 januari 2022 zullen alleen nog therapeutische behandelingen en ingrepen vrijgesteld zijn van btw op voorwaarde dat ze:

  • een therapeutisch doel hebben;
  • verleend worden door iemand die beschikt over de noodzakelijke erkenning en kwalificaties.

Bijvoorbeeld:

  • een tandheelkundige ingreep bij de tandarts is vrijgesteld, het bleken van tanden niet
  • een revalidatie bij een kinesist is vrijgesteld, een personal coaching door een kinesist niet
  • een consultatie bij een huisarts is vrijgesteld, maar een medisch onderzoek in het kader van een attest of levensverzekering niet

Solliciteer


Afspraak maken