Verzekering gewaarborgd inkomen

Wanneer we onze klanten vragen waarom ze zelfstandige wilden worden, dan komen “vrijheid” en “onafhankelijkheid” als voornaamste antwoorden naar boven. Wanneer we peilen naar wat hen zorgen baart, dan krijgen we veel vragen omtrent inkomensverlies door ziekte en ongeval. Daarom gaan we eens na welke uitkeringen je mag verwachten bij arbeidsongeschiktheid en welke rol een verzekering gewaarborgd inkomen hierin kan spelen.

Rol van het ziekenfonds

Je krijgt een uitkering van het ziekenfonds wanneer je minstens 8 opeenvolgende kalenderdagen ziek bent. Je hebt dan recht op een uitkering voor de ganse periode. Ben je 7 opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan krijg je niks. Die extra dag betekent dus een wereld van verschil. De datum op het attest van arbeidsongeschiktheid is de startdatum. Bezorg het attest binnen de 7 dagen na de start van de arbeidsongeschiktheid aan je ziekenfonds, anders riskeer je een deel van de uitkering te verliezen.

Afhankelijk van je gezinssituatie krijg je forfaitair:

 • Gezinshoofd: € 62,08 per dag (€ 1.614,08 per maand*)
 • Alleenstaande: € 49,68 (€ 1.291,68 per maand*)
 • Samenwonende: € 38,10 per dag (€ 990,60 per maand*)

* Wordt berekend op basis van een zesdagenweek

Rol van je verzekering gewaarborgd inkomen

Het verschil tussen het vervangingsinkomen van het ziekenfonds en het “normale” inkomen passen veel zelfstandigen bij met een verzekering gewaarborgd inkomen. Begrijpelijk, want je vaste structurele kosten blijven doorlopen, ook al kan je niet werken. Met zo’n verzekering verhoog je de uitkering tot maximaal 80% van je bruto belastbaar bedrijfsinkomen. Die 80% omvatten zowel de uitkering van het ziekenfonds als eventuele andere polissen gewaarborgd inkomen.

Het wordt duidelijker met dit voorbeeldje: stel dat je als gezinshoofd een jaarlijks belastbaar inkomen hebt van € 40.000. Dan kan je via een verzekering gewaarborgd inkomen nog maximaal een jaarlijkse rente van € 12.568,96 verzekeren. Hoe komen we daaraan?

 • € 40.000 * 80% (maximale verhoging van het vervangingsinkomen) = € 32.000
 • Het ziekenfonds keert een uitkering uit van € 62,08 per dag voor een gezinshoofd over maximaal 313 dagen (zesdagenweek) = € 19.431,04
 • € 32.000 – € 19.431.04 = € 12.568,96

Heb je al een verzekering lopen met een jaarlijkse rente van € 5.000, dan is een polis van € 7.568,96 nog mogelijk. Verzekeraars controleren vanaf een rente van € 24.000 of je niet teveel verzekert.

Wat moet je nog weten?

 • De keuze van het ziekenfonds heeft geen impact op de uitkeringen die ze toekennen, die is voor elk ziekenfonds hetzelfde.
 • Je hoeft geen 80% van je bruto belastbaar bedrijfsinkomen te verzekeren. Je kan ook kiezen voor minder.
 • Je kan de premie van een verzekering gewaarborgd inkomen 100% fiscaal inbrengen, waardoor je belastingen dus dalen. De uitkering die je krijgt bij arbeidsongeschiktheid is wél belastbaar.
 • Hoe jonger je zo’n polis afsluit, hoe goedkoper de premie. Maar ook het beroep dat je uitoefent zal een impact hebben op de premie.
 • Elke verzekeraar bepaalt zijn spelregels: lees daarom zeker de kleine letters. Vaak geldt er een leeftijdsbeperking of worden bepaalde ziektes/ongevallen uitgesloten.
 • Om misbruik te vermijden, heeft elke polis ook een wachttijd. Hoe langer de wachttijd, hoe goedkoper de premie. De duurtijd bepaal je best in functie van de periode die je kan overbruggen zonder uitkering. Een wachttijd van 6 maanden levert al snel een besparing op van 25% op de premie.
 • Je kan een verzekering gewaarborgd inkomen ook koppelen aan een IPT (Individuele Pensioentoezegging). Ook dan krijg je vaak een korting die oploopt tot 25% en zelfs meer. De uitkering stopt dan ook op de eindvervaldag van je pensioenverzekering.
 • Op een vervangingsinkomen en de rente gewaarborgd inkomen wordt slechts 11,11% voorheffing afgehouden. Maar uiteindelijk word je wel belast tegen het progressieve tarief: hoe meer je ontvangt, hoe meer je betaalt. Mogelijk kom je wél in aanmerking voor een geprorateerde belastingvermindering wegens een vervangingsinkomen van maximaal € 2.453,45.