Vermogensplanning in nieuw samengestelde gezinnen

Schrijver

Het toenemend aantal nieuw samengestelde gezinnen maakt een vermogensplanning er niet eenvoudiger op. Des te meer indien er kinderen uit een vorige relatie of huwelijk zijn.

In het klassieke geval komt bij het overlijden van de ene partner (partner 1) de andere langstlevende partner (partner 2) in een vorm van onverdeeldheid met de kinderen van partner 1, te weten zijn of haar “stiefkinderen” terecht, wat niet altijd de gewenste gevolgen heeft. De langstlevende partner verkrijgt dan bijvoorbeeld het vruchtgebruik van de gezinswoning, terwijl de stiefkinderen reeds de blote eigendom verwerven. Zo blijven ze aan elkaar verbonden en dienen ze samen beslissingen te nemen over de goederen van de nalatenschap. Indien de relatie tussen stiefouder en stiefkinderen al niet optimaal was, zien we dat dit in de praktijk geregeld een verdere bron van discussie wordt. Ook indien er minderjarige kinderen bij betrokken zijn, brengt dit heel wat formaliteiten met zich mee. Het lijkt weinig aannemelijk dat de overledene dit zo gewenst heeft.

Zonder een doordachte planning beslist de wetgever wat er met jouw vermogen gebeurt na jouw overlijden. Een voorbereid man is er dus veel waard!

Bij de vraag tot successieplanning zien we dan ook dat in de meeste gevallen één van beide aspecten op de voorgrond treedt:

  • ofwel wensen de partners elkaar optimaal te beschermen;
  • ofwel wensen zij juist hun eigen kind(eren) veilig te stellen;

Uiteraard behoren tussenoplossingen ook steeds tot de mogelijkheden. Zo is het in het geval van de “Verhulstjes”, type voorbeeld van een harmonieuze samenleving, wel denkbaar dat ‘Gertje’ zowel ‘zijn Ellen’ als zijn eigen kinderen zal willen bevoordelen.  

Alleszins betreft een vermogensplanning in nieuw samengestelde gezinnen maatwerk. Er zijn tal van technieken mogelijk, afhankelijk van jouw concrete gezinssituatie en afhankelijk van jouw wensen, om af te wijken van de bestaande wettelijke regeling, dewelke voor jou misschien niet de meest optimale is.

Weet dat er planningstechnieken bestaan om er voor te zorgen dat onverdeeldheden tussen jouw erfgenamen vermeden worden, of waarbij  je – afhankelijk van jouw wensen – je kinderen maximaal kan beschermen of net andersom, je langstlevende partner.  

Maak je zelf deel uit van een nieuw samengesteld gezin en heb je vragen hieromtrent? Neem dan gerust contact met ons op. Dan nemen we jouw situatie even onder de loep en optimaliseren we waar nodig.

Solliciteer


Afspraak maken