Pensioensparen & het zomerakkoord

Door het zomerakkoord kan u binnenkort kiezen onder welke vorm u aan pensioensparen doet.

Ofwel kiest u voor het “oude” systeem, waarbij u maximaal 940€ op jaarbasis kan storten en aansluitend een belastingvermindering geniet van 30%. Daarnaast kan u ook voor het “nieuwe” systeem kiezen, hier kan u een verhoogde storting van maximaal 1.200€ uitvoeren waarbij u een belastingvermindering geniet van slechts 25%.

De taxatie op het eind van de rit is identiek voor beide systemen, namelijk een eindbelasting van 8% in het jaar waarin u 60 wordt.

Blijft u kiezen voor een storting van maximaal 940€, dan geniet u dus een belastingaftrek van 282€, zijnde 30%. Kiest u echter voor een maximale storting van 1.200€, dan geniet u een belastingaftrek van 300€, zijnde 25%.

U geniet dus een bijkomend fiscaal voordeel van amper 18€, voor een extra storting van 260€. Vanuit fiscaal oogpunt lijkt het ons dan ook niet opportuun om te opteren voor de verhoogde storting van 1.200€.

Tip!

De eindbelasting van 8% dient te worden betaald in het jaar waarin u 60 wordt. U kunt echter aan pensioensparen doen tot en met het jaar waarin u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.

Alle premies die na afhouding van deze eindbelasting worden gestort, komen nog steeds in aanmerking voor een belastingvermindering, maar zullen dus geen belasting meer ondergaan op moment van uitkering.

 


              

Ondernemingscoach 

Met een diploma bedrijfsmanagement “ accoutancy-fiscaliteit “ op zak ging ik me verder specialiseren als gegradueerde in de fiscale wetenschappen om uiteindelijk als erkend boekhouder – fiscalist BIBF aan de slag te kunnen gaan. De jaren ervaring die daarop volgden bij grotere boekhoudkantoren (Groep Anthonissen 2008-2014, VSP 2014-2015) sterkten me in mijn ambitie om zelf als ondernemer van start te gaan.