Onderzoek met wie u zaken doet!

Wanneer u in zee gaat met een nieuwe leverancier/ klant is het steeds aangeraden even vooraf uit te zoeken wie er achter de vennootschap zit. Heel wat nuttige informatie kan u dezer dagen online raadplegen, daarom raden wij dit aan om dit vooraf even uit te zoeken.

Binnen de vennootschap zijn er 2 belanghebbenden, we lichten hieronder toe hoe u informatie hierover kan terug vinden:

  1. Bestuurders:

a) Via de website van de Nationale Bank (www.nbf.be)

Kan u gratis de jaarrekening van het voorbije jaar van een vennootschap raadplegen met vermelding van de bestuurder, tenzij het om een commanditaire vennootschap gaat die haar jaarrekening niet openbaar moet maken.

b) Via KBO-kruispuntbank van ondernemingen (public search) van de website) waarbij het sociaal secretariaat de info up to date houd.

c) Via Belgisch staatsblad: De bestuurders staan vermeld in de oprichtingsakte. Alle latere ontslagen en benoemingen moeten eveneens gepubliceerd worden en staan dus vermeld in het chronologisch overzicht van de publicaties.

  • Aandeelhouders:

Het staatsblad is de enige weg naar de juiste info, zij het met de beperking dat nieuwe aandeelhouders niet noodzakelijk in een publicatie vermeld staan, tenzij het om een latere kapitaalwijziging gaat.

Ondertussen moeten vennootschappen hun uiteindelijke begunstigden registreren in het UBO-register. Via het zogenaamde UBO-register kan elke burger die een legitiem belang kan aantonen met de vennootschap informatie opvragen met betrekking tot de aandeelhouders.