Hoe omgaan met de huidige kostenschok? Waar maakt jouw “boekhouder 2.0.” het verschil?

Ondernemen in uitdagende tijden, evident is anders! Na de omzetcrisis door Covid, maken we actueel een kosten – en rendabiliteitscrisis door, met als voorname schuldigen: de hoge kosten voor grondstoffen, energie en lonen. Hierdoor zien veel ondernemers hun marges dalen en winsten verdampen. Hoe kunnen we als ondernemer terug ademruimte krijgen?

Het weze duidelijk dat jouw boekhouder hier een prominente rol in speelt en dit op meervoudig vlak.

In eerste instantie heeft deze zo goed als exclusief zicht op en inzicht in jouw cijfers. Kennis is één ding, maar van determinerend belang is dat hij dit ook in verstaanbare taal kan overbrengen aan jou. Want wat heb je aan een slimme boekhouder, als je het verhaal achter jouw eigen cijfers niet begrijpt?! Aan het smijten met holistische en complexe termen als solvabiliteit/liquiditeit/omzet/bruto marges en dergelijke meer heeft de ondernemer niets. Deze laatste heeft voornamelijk nood aan een schematische voorstelling, zodat hij zich visueel een beeld kan vormen over  de financiële gezondheid van zijn onderneming. .

De antwoorden op de basisvragen moeten duidelijk zijn voor de ondernemer:

  • Wat zijn echte triggers en drivers van mijn rendabiliteit en omzet?
  • Hoe mijd ik investeringen waar geen of te beperkte inkomsten tegenover staan?  
  • Welke kosten zijn noodzakelijk en welke dienen beter onder controle gehouden te worden?
  • Welke factoren zijn belangrijk voor de groei van mijn onderneming?

Een breed bedrijfseconomisch inzicht op maat is nodig om hier een klaar beeld over te krijgen. Hoe kan je anders voeling houden met de financiële realiteit van jouw zaak?

De vraag die je je moet stellen is: vult jouw boekhouder deze behoefte (genoeg) voor jou in? Als ondernemer ben je graag bezig met jouw ‘core business’ en zou je voor de fiscale en financiële kant van de zaak voluit moeten kunnen vertrouwen of terugvallen op het advies van jouw boekhouder.

We zien vandaag de dag dat de klassieke boekhouder nog steeds te vaak en te graag vasthoudt aan zijn eigen niche, wat maakt dat diens advies voornamelijk vanuit fiscaal oogpunt is ingegeven, daar waar de ondernemer eigenlijk nood heeft aan een ruimer overkoepelend advies. De visie leeft dat men voor verschillende aspecten van het advies bij verschillende instanties moet zijn (fiscaal advies bij boekhouder / successieplanning en vermogensbeheer bij notaris / financieel beheer bij de bank). Dit kan anders en zou anders moeten. En dit is waar jouw boekhouder 2.0. het verschil kan maken. Deze begrijpt de noden van de ondernemer op dat vlak en speelt hier op in. Het weze duidelijk dat niet één en dezelfde persoon achter dit omvattend advies kan zitten, maar dat hiervoor de krachten van verschillende experten dienen te worden samengebundeld onder 1 noemer. Een multidisciplinaire en pro-actieve opvolging van elk dossier.

Dit biedt het voordeel dat je je niet tot verschillende instanties dient te wenden, die elk afzonderlijk niet volkomen op de hoogte zijn van jouw situatie én wat er echt leeft in jouw bedrijf. Bovendien wordt zo het risico dat men implicaties op de andere gebieden over het hoofd ziet tot een minimum herleid en kunnen alle belangen mee in de schaal gelegd worden bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Wij geloven met Ondernemingscoach oprecht dat dit de toekomst is en dat we hier naartoe moeten evolueren. Wij zetten hier dan ook “vollenbak” op in.  Want zeker in deze niet zo evidente tijden is een omkadering en begeleiding op een breed bedrijfseconomisch gebied een absolute must.