Hervorming van de Vlaamse registratierechten vanaf 01/01/2022

In haar septemberverklaring kondigde de Vlaamse Regering de hervorming van de registratierechten aan vanaf 1 Januari. Hieronder zetten we graag even de wijzigingen op een rijtje.

Algemene regel!

Wie zijn enige en eigen woning koopt zal voortaan 3% registratierechten betalen in plaats van de huidige 6%. Plant u energetische renovatiewerken binnen de 5 jaar, dan zal u slechts 1% betalen.

Wat zijn de voorwaarden:

  • Het betreft een zuivere aankoop in volle eigendom als privépersoon.
  • U moet uw domicilie vestigen in de woonst binnen de 3jaar na het verlijden van de notariele akte. Bij energetische renovatiewerken wordt deze termijn verlengd tot 5jaar.
  • U mag nog geen volledige of volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond. Bij een verkoop van de huidige woning binnen een termijn van 2 jaar kan u alsnog genieten van het verlaagd tarief.

Wie niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, wordt belast aan 12% (voorheen 10%). Dit geldt eveneens voor de aankoop van de 2e verblijven, bouwgronden of bedrijfsvastgoed.

Bescheiden woningen genieten extra verminderingen:

Wanneer u een enige, eigen “bescheiden” woning koopt komt u in aanmerking voor een extra korting. De aankooprijs van de woning bepaald of de woning voldoet aan het kenmerk “bescheiden”.

Op heden worden woningen met een aankoopprijs van maximaal €200.000 (woningen in kernsteden) en €220.000 (woningen in andere gemeenten) aanzien als bescheiden woningen. Deze drempelbedragen worden opgetrokken met €20.000 naar €220.000 (woningen in kernsteden) en €240.000 (woningen in andere gemeenten).

Afschaffing van de meeneembaarheid van registratierechten

De meeneembaarheid laat u toe om de registratierechten die u heeft betaald bij de aankoop van een vorige woning, ten belope van maximum €13.000, af te trekken van de registratierechten die u moet betalen op uw volgende woning. Dit principe van “meeneembaarheid” wordt afgeschaft vanaf 01/01/2024.

Voor woningen aangekocht voor 31/12/2023 (aktedatum telt) wordt er een overgangsregeling voorzien. De eigenaar zal de keuze hebben tussen 2 keuzes:

  • Nieuwe registratietarieven (3% en 1%) ZONDER meeneembaarheid.
  • Oude registratietarieven (6% en 5%) MET meeneembaarheid.

Het normale tarief van 12% zal nog gedurende 2 jaar gecombineerd kunnen worden met meeneembaarheid!

OPGELET met datums:

  • Voor de verlaagde tarieven (6% naar 3% en 1%) geldt de datum van de notariele akte.
  • Voor de verhoogde tarieven (10% naar 12%) geldt de datum van de compromis.

Wilt u de berekening voor uw situatie maken? Kom gerust eens langs, wij zetten u graag op weg…