Garantieregeling verstrengd voor fabrikanten/verkopers

Vanaf 1 juni 2022 is er een verschuiving in de bewijsplicht met betrekking tot de wettelijke garantieregeling. Ook al zijn de nieuwe regels duidelijker, ze kunnen producenten en verkopers duur komen te staan.

Zeker in tijden van inflatie en een dalende koopkracht is de bescherming van de consument topprioriteit voor beleidsmakers. En waar de belangen van de ene partij verdedigd worden, is er altijd een andere partij die het gelag betaalt.

Fabricagefouten effectief 2 jaar gewaarborgd

Stel, je verkoopt een mobiele airco met een standaard fabrieksgarantie van 2 jaar. Na 1 jaar belt je klant je op omdat het toestel in panne staat. Dan is het vanaf 1 juni 2022, enkel voor aankopen na 31 mei 2022, jouw taak als verkoper om aan te tonen dat de koper verantwoordelijk is voor het probleem met de airco.

De wettelijke garantieregeling heeft altijd bestaan, maar voorheen lag de bewijsplicht slechts de eerste 6 maanden bij de verkoper. Enkel in die eerste 6 maanden moest je kunnen aantonen dat het probleem na de levering is opgedoken. In de periode tussen 6 en 24 maanden was het aan de koper om te bewijzen dat het probleem al bij de levering aanwezig was. Nu zijn de volledige 24 maanden voor rekening van de verkoper/fabrikant: 6 maanden bewijsplicht worden dus 24 maanden.

In de praktijk betekent dit dat mogelijke problemen binnen de 2 jaar sowieso worden aanzien als fabricagefouten, tenzij je als verkoper het bewijs kunt leveren dat de koper het probleem veroorzaakt heeft. En laat ons de realiteit onder ogen zien: discussies aangaan zullen vooral veel tijd en geld kosten. En misschien zelfs negatieve reviews of antireclame. Als verkoper of verdeler wordt het wel belangrijk om het gesprek aan te gaan met je groothandelaars of fabrikanten.

De wettelijke garantie geldt trouwens niet alleen op het product zelf, maar ook op technische fouten, de montage, de gebruikte materialen of een fout in het ontwerp.

Ook op digitale diensten

Nog een nieuwtje in de wetgeving: de wettelijke garantie geldt voortaan ook voor digitale diensten zoals een streamingdienst voor muziek, series en films, een cloudopslagdienst, een videogame, een e-book, enz. Daarnaast geldt het ook voor producten met een digitaal element, ook wel gekend als “smart” producten zoals smartphone, smartwatch, slimme thermostaat,… Bij deze producten zijn er nog wel een reeks belangrijke nuances en uitzonderingen. Die kan je binnenkort terugvinden op de website van FOD Economie.

Advies van onze marketingexpert

Stel je, bij een eventueel geschil, de vraag of het de moeite waard is om een welles-nietes spel met je klant te gaan spelen. Het kost je niet alleen tijd, het vreet ook energie! Heb je goeie afspraken met jouw leverancier, groothandel of fabrikant? Ga dan gedurende 24 maanden behulpzaam en klantgericht om met eventuele problemen. Heb je een probleem kunnen oplossen en is je klant tevreden van de goeie service, dan vertelt hij dit zeker door. Maar heb je hem “tot vijand gemaakt”, dan vertelt hij dit aan minstens dubbel zoveel mensen door. En je verliest altijd: een moeilijke bewijslast, een klant verloren, een negatieve review en slechte mond-aan-mond reclame waar je geen vat op hebt.