Feitelijk of wettelijk samenwonen?

Een keuze die gevolgen heeft. We lichten hieronder even de verschillen toe:

FEITELIJK samenwonenden: blijven in de ogen van de wet vreemden voor elkaar en delen in principe hun inkomsten niet. Geen juridische bescherming bij eigendomsgoederen, erfrecht, gezinswoning enzovoort.

WETTELIJK samenwonenden: juridische bescherming bij aankoop van goederen en woning: beiden worden eigenaar voor de helft tot bewijs van het tegendeel.

Bij overlijden: partners erven automatisch het vruchtgebruik op de gezinswoning en de inboedel van elkaar. Wil je dit automatisch recht uitbreiden/beperken, dan kan dit door de opmaak van een testament. Doe je dit niet, dan kunnen de overige erfgenamen zoals de kinderen/ouders/broers en zussen van de overledene, de langstlevende niet zomaar uit de gezinswoning zetten.    

Bij relatiebreuk: de gewone eigendomsregelen gelden; bij onzekerheid blijft het vermoeden van onverdeeldheid de regel: elk de helft tenzij het bewijs van tegendeel.

Wettelijk samenwonenden die goederen aankopen worden geacht deze in ‘onverdeeldheid’ te bezitten. Dat betekend dat de aangekochte goederen elk voor de helft eigendom zijn van beide partners, met uitzondering van bewijs van tegendeel.

Tip! ALLE FACTUREN BIJHOUDEN als het om aanzienlijke uitgaven gaat is dus geen nutteloze taak, zelfs niet na jaren samenwonen!

DE FISCUS

Wettelijk samenwonenden worden fiscaal gelijkgesteld met gehuwden. Het systeem van het huwelijksquotient is in beide gevallen van toepassing: 30% van het beroepsinkomen met een maximum van € 11 090 kan fictief toebedeeld worden aan de andere partner met voordeliger belasting tot gevolg dankzij de lagere belastingschijven. Bij zelfstandigen geldt dezelfde 30% regeling, maar dan zonder beperkend maximumbedrag.

Heeft u toch nog vragen over hoe dit nu concreet moet worden aangepakt, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.