De vernieuwde ziekteregeling van de zelfstandige

Schrijver

Goed nieuws! Voortaan hebt u als zelfstandige recht op een uitkering indien u het werk moet onderbreken na een ongeval of door ziekte. Sinds 1 juli ontvangt u bij langdurige arbeidsongeschiktheid onmiddellijk een uitkering en werd de wachttermijn ingekort. Men tracht op deze manier de sociale bescherming van zelfstandigen zoveel mogelijk gelijk te trekken met deze van werknemers.

Wat is er gewijzigd?

Voor 1 juli 2019 ontvingen zelfstandigen voor de eerste 2 weken van ziekteverlof geen uitkering van het ziekenfonds. Voortaan gaat dit op volgende manier in zijn werk:

  • De zelfstandige is minder dan 7 dagen arbeidsongeschikt:

In geval van korte arbeidsongeschiktheid heeft de zelfstandige nog steeds geen recht op een uitkering, hier geldt nog steeds de wachtperiode van 7 dagen.

  • De zelfstandige is meer dan 7 dagen arbeidsongeschikt

Bij een arbeidsongeschiktheid van minstens 8 dagen zal de zelfstandige vanaf de eerste dag een uitkering ontvangen van het ziekenfonds.

Hoeveel bedraagt de uitkering?

De zelfstandige kan rekenen op een dagvergoeding die rekening houdt met zijn gezinssituatie. Onderstaande vergoeding ontvangt de zelfstandige 6 dagen per week:

  • Met gezinslast 60,26 euro
  • Als alleenstaande 48,22 euro
  • Samenwonende 36,47 euro

 

Hoe pak je dit concreet aan in geval van ziekte?

Om een uitkering te ontvangen dient u binnen de 7 dagen na de begindatum van de arbeidsongeschiktheid een medisch getuigschrift te bezorgen aan het ziekenfonds.

Solliciteer


Afspraak maken