De vennootschap en uw rekening courant

Bij de jaarafsluit van uw vennootschap kan u best samen met uw boekhouder de boekingen op de rekening courant overlopen. Het nut hiervan lichten we hieronder graag toe:

Allereerst, wat is een rekening courant?

De rekening courant of kortweg ‘RC’ is een onderdeel van de boekhouding van een bedrijf. Ze geeft aan wat de schulden of vorderingen zijn tussen langs de ene kant de zaakvoerders of vennoten, en langs de andere kant de vennootschap. Daarom spreekt men ook vaak van de ‘rekening courant zaakvoerder’.

Schuld aan uw vennootschap:

Alle bedragen die u aan uw vennootschap verschuldigd bent moeten worden geboekt op de debetzijde van uw rekening courant. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om geldopnames uit uw vennootschap, privékosten die uw vennootschap voor u heeft betaald, enz.

Vordering op uw vennootschap:

Tegoeden op uw vennootschap worden in principe langs de credit kant van uw rekening courant geboekt. Het gaat hier bijvoorbeeld over loon dat is toegekend aan de zaakvoerder maar nog niet werd opgenomen, facturen van uw vennootschap die u met privé geld hebt voorgeschoten, enz.

In de praktijk:

Ontbrekende facturen bij betalingen zonder verantwoordingsstuk worden door de boekhouder vaak aanzien als een schuld van u aan uw vennootschap; kortom : geld dat u privé opgenomen hebt.

Waarom opletten?

Er zijn fiscale gevolgen verbonden aan een nadelige rekening courant. Er wordt u immers een voordeel “gratis lening” aangerekend als u op uw schuld geen interest betaald. Voor aanslagjaar 2021 bedragen de debetintresten 10,20%. U stelt samen met ons vast dat de kosten snel kunnen oplopen!

Tot slot:

U heeft er dus alle belang bij om orde op zaken te stellen en alle facturen, kastickets, bankuittreksels zorgvuldig te ordenen en duidelijk te omschrijven  zodat er geen verkeerde boekingen op uw rekening-courant gebeuren.

Bij Ondernemingscoach maken wij de jaarlijkse gewoonte om bij de jaarafsluit de stand van de rekening courant na te gaan samen met de klant-ondernemer.