Cryptomunten fiscale implicaties

Schrijver

In 2015 heeft het Europees hof van justitie geoordeeld dat de virtuele valuta “bitcoins” een wettig betaalmiddel zijn.

Het louter bijhouden van cryptomunten brengt geen automatische aangroei met zich mee. Er is in dit geval geen sprake van roerend inkomen. Wanneer bijvoorbeeld de betaling van bijvoorbeeld de interesten in cryptomunten gebeurt, worden deze inkomsten wel als roerende inkomsten beschouwd. De wijze van betaling doet niet terzake (innen).

Om dit roerend inkomen te waarderen moet er een omzetting van bitcoin naar euro gebeuren volgens de wisselkoers van het moment van toekenning of betaling.

Verrichtingen die kaderen binnen het normaal beheer als goede huisvader van het privé-vermogen geven geen aanleiding ‘tot belasting’ op gerealiseerde winsten. Wanneer er sprake is van speculatie, is de meerwaarde wel belastbaar tegen een tarief van 33% + de gemeentebelasting, als de gerealiseerde winsten groter zijn dan de verliezen.

Het professioneel verhandelen van cryptomunten genereert inkomsten die als beroepsinkomen getaxeerd  worden volgens de tarieven van de progressieve personenbelasting. Deze inkomsten zijn ook onderhevig aan sociale bijdragen en gemeentebelasting.

Om hoge personenbelasting te vermijden kan u deze activiteiten onderbrengen in de vennootschap. Het verschil tussen aankoopprijs en verkoopprijs van de bitcoin wordt als winst of verlies in de vennootschap aangerekend.

Bij gebrek aan specifieke richtlijnen, komt het aan de belastingplichtige toe zelf een waarderingmethode te bepalen die de aanschafprijs/kostprijs vastlegd.

BTW

Het uitwisselen van traditionele valuta’s (euro-dollar-pond) tegen de virtuele valuta (bitcoin) is vrijgesteld van BTW. Er kan dan ook geen btw in aftrek genomen worden op de aankoop of investering hiervan. Het verhandelen van andere cryptomunten dan de bitcoin kan mogelijk wel aan een afwijzende btw regeling onderhevig zijn.

Solliciteer


Afspraak maken