In normale familieverhoudingen is het de wens van iedere ouder om zijn of haar kinderen op gelijke wijze te behandelen, of is dit alvast de insteek. Op schakelmomenten in het leven van de kinderen zullen de ouders vaak geneigd zijn schenkingen te doen, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke noden van het kind op dat ogenblik. Meestal wordt dan wel in het achterhoofd bijgehouden wie welke voordelen of schenkingen al heeft ontvangen om dit op gelijke voet te houden.

Maar betreft dit dan een gelijke bedeling? In de praktijk zien we al te vaak een structurele scheeftrekking tussen wat gevoelsmatig als een gelijke toebedeling aanvoelt en wat juridisch gezien als een gelijke toebedeling wordt gekwalificeerd. Dit kan zelfs verregaande gevolgen kennen bij het overlijden van de ouder.

Een concreet (fictief) voorbeeld zal dit duidelijk maken:

De familie Leyers heeft vier dochters: Ella, Billie, Olga en Dorien. Doorheen het leven van de kinderen worden aan hen volgende voordelen toegekend/schenkingen gedaan:

ELLABILLIEOLGADORIEN
  sponsoring dure pilotenstudies  

  sponsoring huwelijksfeest    sponsoring bij aankoop woning    schenking blote eigendom van buitenverblijf in de Ardennen
(ouders behouden het vruchtgebruik voor)  
  ter waarde van € 100.000,00    ter waarde van € 100.000,00    ter waarde van € 100.000,00    ter waarde van € 100.000,00  

Gevoelsmatig heeft papa Leyers zijn vier dochters op gelijke wijze toebedeeld. Daar is hij alvast van overtuigd. Maar is dit evenwel zo?

Bij het overlijden van papa Leyers zal volgende oneerlijke situatie ontstaan:

Bij het samenstellen van (de fictieve massa van) zijn nalatenschap, zullen ook de reeds in het verleden gedane schenkingen bijgevoegd worden om zo het erfdeel van eenieder te gaan bepalen.

ELLABILLIEOLGADORIEN
  sponsoring dure pilotenstudies  

  sponsoring huwelijksfeest    sponsoring bij aankoop woning    schenking blote eigendom van buitenverblijf in de Ardennen (ouders behouden het vruchtgebruik voor)  
  juridisch gezien GEEN schenking!  

  juridisch gezien GEEN schenking!    juridisch gezien WEL schenking    juridisch gezien WEL schenking  
  geen waardering

  geen waardering  waardering:
waarde op moment schenking geïndexeerd tot overlijden  
  waardering:
waarde op moment van volle beschikking over goed (dus overlijden ouders/vruchtgebruikers)
    waarde schenking: € 0,00      waarde schenking: € 0,00    waarde schenking: € 120.000,00      waarde schenking: € 150.000,00

Stel dat papa Leyers zijn nalatenschap wordt samengesteld als volgt:

Elk van de vier kinderen heeft aldus recht op een gelijk deel of € 400.000,00 : 4 = € 100.000,00

ELLABILLIEOLGADORIEN
  recht op: € 100,000,00  
  recht op: € 100,000,00  recht op: € 100,000,00  recht op: € 100,000,00
  reeds verkregen: € 0,00  
  reeds verkregen: € 0,00  reeds verkregen: € 120.000,00  reeds verkregen: € 150.000,00
  krijgt € 100.000,00
(deel van rekening overledene en deel van Olga en Dorien)
  krijgt € 100.000,00
(deel van rekening overledene en deel van Olga en Dorien)  
  krijgt niets extra en
dient € 20.000,00
aan Ella en Billie uit te betalen
  Krijgt niets extra en
dient €50.000,00
aan Ella en Billie uit te betalen

Van een eerlijke toebedeling blijft nog maar weinig over. Weinig kans dat papa Leyers dit gewild heeft.

Gelukkig zijn er mogelijkheden om aan deze oneerlijke scheeftrekking tegemoet te komen. Het loont dus zeker de moeite ook tijdens het leven en bij iedere belangrijke stap die gezet wordt jouw situatie even onder de loep te nemen.

Nood aan meer informatie over dit topic?  

Plan gerust een gesprekje met ons in!

Je zou aan enkele goede klanten tickets willen geven voor een muziekfestival of een ander evenement deze zomer, maar wat met de belastingen en btw. Zijn deze tickets dan een relatiegeschenk of sponsoring, en zijn sponsoringen of relatiegeschenken aftrekbaar?

Fiscale regels voor relatiegeschenken klanten:

Wat zijn nu juist relatiegeschenken? Volgens de fiscus zijn dit voorwerpen van een zekere waarde die aangeboden worden in het kader van beroepsrelaties. In principe zijn dit dus gratis weggegeven voorwerpen die niets te maken hebben met wat u produceert of verkoopt.

Wat met de belastingen? De kosten van relatiegeschenken kunt u maar voor 50% fiscaal in aftrek nemen. Voor uw klanten zelf zijn relatiegeschenken geen belastbare voordelen alle aard.

Wat met de btw op geschenken? De btw op relatiegeschenken kunt u niet recupereren, maar er is wel een uitzondering voor handelsgeschenken van geringe waarde, d.w.z. geschenken waarvan de aankoopprijs of normale waarde per stuk minder dan € 50,00 (exclusief btw) bedraagt. De btw op één zo’n geschenk per kalenderjaar per zakenrelatie kunt u wel terugkrijgen.

Fiscale regels voor sponsoring klanten:

Wat is sponsoring? Van sponsoring is er sprake als de organisatie die je sponsort in ruil voor de steun je de gelegenheid geeft om reclame te maken. Dit kan door vermelding van je zaak op bv. affiches, banners, kledij, …

Wat met de belastingen? De kosten van sponsoring zijn voor 100% aftrekbaar, mits u kunt bewijzen dat het om sponsoring gaat. U heeft dus best een sponsoringsovereenkomst op papier en houdt ook beter een bewijsstuk zoals tickets, folders, .. met uw naam erop bij.

Wat met de btw op sponsoring? De organisatie moet voor de sponsoring in principe een factuur met 21% btw uitreiken, deze btw kan u volledig recupereren.

U koopt ticket (bv. tickets tomorrowland, rock werchter, pukkelpop, voodoo village) om aan klanten te geven, los van of boven op de sponsoring, dan zijn dat kosten voor relatiegeschenken. Ze zijn dus fiscaal gezien maar voor 50% aftrekbaar, en de btw kunt u niet recupereren, tenzij de tickets als ‘handelsgeschenken van geringe waarde’ beschouwd kunnen worden.

U krijgt tickets als sponsor. Krijg je in ruil voor je sponsorgeld niet enkel naamsvermelding maar ook tickets, ook dan is het sponsorgeld (ook het deel dat slaat op de tickets) volledig 100% aftrekbaar.  Maakt de gesponsorde organisatie een factuur met btw op, dan kunt u die btw volledig recupereren.

Ondernemen in uitdagende tijden, evident is anders! Na de omzetcrisis door Covid, maken we actueel een kosten – en rendabiliteitscrisis door, met als voorname schuldigen: de hoge kosten voor grondstoffen, energie en lonen. Hierdoor zien veel ondernemers hun marges dalen en winsten verdampen. Hoe kunnen we als ondernemer terug ademruimte krijgen?

Het weze duidelijk dat jouw boekhouder hier een prominente rol in speelt en dit op meervoudig vlak.

In eerste instantie heeft deze zo goed als exclusief zicht op en inzicht in jouw cijfers. Kennis is één ding, maar van determinerend belang is dat hij dit ook in verstaanbare taal kan overbrengen aan jou. Want wat heb je aan een slimme boekhouder, als je het verhaal achter jouw eigen cijfers niet begrijpt?! Aan het smijten met holistische en complexe termen als solvabiliteit/liquiditeit/omzet/bruto marges en dergelijke meer heeft de ondernemer niets. Deze laatste heeft voornamelijk nood aan een schematische voorstelling, zodat hij zich visueel een beeld kan vormen over  de financiële gezondheid van zijn onderneming. .

De antwoorden op de basisvragen moeten duidelijk zijn voor de ondernemer:

Een breed bedrijfseconomisch inzicht op maat is nodig om hier een klaar beeld over te krijgen. Hoe kan je anders voeling houden met de financiële realiteit van jouw zaak?

De vraag die je je moet stellen is: vult jouw boekhouder deze behoefte (genoeg) voor jou in? Als ondernemer ben je graag bezig met jouw ‘core business’ en zou je voor de fiscale en financiële kant van de zaak voluit moeten kunnen vertrouwen of terugvallen op het advies van jouw boekhouder.

We zien vandaag de dag dat de klassieke boekhouder nog steeds te vaak en te graag vasthoudt aan zijn eigen niche, wat maakt dat diens advies voornamelijk vanuit fiscaal oogpunt is ingegeven, daar waar de ondernemer eigenlijk nood heeft aan een ruimer overkoepelend advies. De visie leeft dat men voor verschillende aspecten van het advies bij verschillende instanties moet zijn (fiscaal advies bij boekhouder / successieplanning en vermogensbeheer bij notaris / financieel beheer bij de bank). Dit kan anders en zou anders moeten. En dit is waar jouw boekhouder 2.0. het verschil kan maken. Deze begrijpt de noden van de ondernemer op dat vlak en speelt hier op in. Het weze duidelijk dat niet één en dezelfde persoon achter dit omvattend advies kan zitten, maar dat hiervoor de krachten van verschillende experten dienen te worden samengebundeld onder 1 noemer. Een multidisciplinaire en pro-actieve opvolging van elk dossier.

Dit biedt het voordeel dat je je niet tot verschillende instanties dient te wenden, die elk afzonderlijk niet volkomen op de hoogte zijn van jouw situatie én wat er echt leeft in jouw bedrijf. Bovendien wordt zo het risico dat men implicaties op de andere gebieden over het hoofd ziet tot een minimum herleid en kunnen alle belangen mee in de schaal gelegd worden bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Wij geloven met Ondernemingscoach oprecht dat dit de toekomst is en dat we hier naartoe moeten evolueren. Wij zetten hier dan ook “vollenbak” op in.  Want zeker in deze niet zo evidente tijden is een omkadering en begeleiding op een breed bedrijfseconomisch gebied een absolute must.

Aftrekbare brandstoffen

Sinds het aanslagjaar 2021 zijn de brandstofkosten voor je eenmanszaak beperkt aftrekbaar, afhankelijk van de CO2-uitstoot. Voor de fiscus mag je deze aftrekbare tankkosten bewijzen of forfaitair ramen.

2 berekeningsmethodes voor je aftrekbare tankkosten

Als zaakvoerder van een eenmanszaak mag je je beroepskosten inbrengen: forfaitair of werkelijk, op basis van concrete bewijsstukken. Ook je brandstofkosten vallen onder de noemer van beroepskosten. Om die in rekening te brengen zijn er 2 methodes: op basis van bewijsstukken of op basis van gemiddelde brandstofprijzen:

  1. Je houdt alle bewijsstukken zoals tickets en uittreksels bij en telt alle bedragen (exclusief btw) op. Je voegt er nadien de niet-recupereerbare btw aan toe. Dat is normaal gezien het volledige bedrag, want je kan de btw alleen maar recupereren op btw-conforme facturen.
  2. Of je baseert je berekening op gemiddelde brandstofprijzen en het gemiddelde verbruik per kilometer. Onderstaand voorbeeldje helpt je ongetwijfeld op weg.

Je kan elk jaar zelf beslissen welke berekeningsmethode je hanteert, dewelke je natuurlijk het meeste voordeel oplevert. Kies je methode 2, dan moet je je baseren op de nieuwe gemiddelde brandstofprijzen voor 2022. Deze liggen, gezien de energieprijzen, uiteraard hoger dan in 2021.

BrandstofInkomstenjaar 2021Inkomstenjaar 2022
Benzine 95€ 1,6060€ 1,9182
Benzine 98€ 1,6360€ 2,0287
Diesel€ 1,5727€ 1,9895
LPG€ 0,6466€ 0,8165

Een voorbeeld

Stel, je hebt in 2022 in totaal 10.000 kilometer gereden met je BMW X1. Die heeft een gemiddeld verbruik van 8,5 liter benzine 95 per 100 kilometer.

Maar je aftrekbare tankkosten worden nog méér beperkt

Welke methode je ook gebruikt, hou er rekening mee dat het resultaat ervan niet het bedrag is dat je mag aftrekken. Je moet nog het beroepsgedeelte ervan bepalen én het bedrag fiscaal beperken:

Ben je dus van plan om een nieuwe wagen aan te schaffen, let dus zeker op de impact ervan op het milieu. Hoe minder uitstoot, hoe meer kosten je kan aftrekken. Ondertussen is de transitie naar een elektrische vloot ingezet, want uiteindelijk zijn er veel (fiscale) voordelen bij de aankoop van een elektrische auto in Vlaanderen:

Wat raden wij jou aan?

Stel dat je helemaal vanaf 0 mag beginnen, dan is een elektrische auto het beste alternatief. Ook al is hij duurder in aankoop, je krijgt er veel voordelen voor in de plaats. En uiteindelijk zal de restwaarde ook hoger zijn dan een klassieke auto met verbrandingsmotor. De recente Europese klimaatwet, die nieuwe benzine- en dieselauto’s vanaf 2035 verbiedt, laat je trouwens binnenkort geen andere keuze.

Heb je nog geen elektrische auto, dan is een tankkaart een optie om je brandstofkosten te bewijzen. Zo krijg je maandelijks een factuur en is 50% van de btw voor beroepsverplaatsingen aftrekbaar. Je moet ook geen ticketjes meer verzamelen die wellicht verdwijnen in je auto en waarvan je de letters en cijfers na een tijdje niet meer kan aflezen.

Welke tools of methode je ook gebruikt, wij kennen de spelregels en gaan samen met jou op zoek naar de beste oplossing in functie van jouw professionele trajecten, je privébehoeften en de spelregels inzake fiscaliteit.

Groeier van het jaar

Cijfers liegen niet: België kent meer dan 1 miljoen btw-plichtige ondernemingen op 11,59 miljoen inwoners. Er zit dus wel wat ondernemerschap in ons land. En als we naar ons klantenbestand kijken, ook in onze eigen regio!

De statistieken blazen je misschien omver, maar toch zijn ze correct. Alleen is het niet geweten, omdat we gewoonweg te bescheiden zijn. Binnen Ondernemingscoach zien we ons klantenstand vergroten en ook de ondernemers zelf groeien sterk. Wij willen af van die nuchterheid. Borst vooruit en uitpakken maar! Wij belonen dit jaar de Groeier van het Jaar.

Spotlights op onze ondernemers die stappen zetten

Vandaag zien we ondernemingen indrukwekkende cijfers neerzetten, maar doen ze er zelf te weinig mee of krijgen ze niet de erkenning die ze verdienen. Met Groeier van het Jaar willen we hen letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes zetten. Het principe is heel eenvoudig. Dankzij vergaande digitalisering hebben we een realtime zicht op de cijfers. Vandaaruit houden we bij welke groei onze ondernemers hebben gerealiseerd in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Op het einde van elk trimester stellen we een tussenstand op. Wie eind 2023 de meeste relatieve groei realiseerde, zal dit nooit vergeten en met fierheid kunnen doorvertellen.

Wat levert groei voor je bedrijf op?

Ondernemen is zoals fietsen. Als je niet blijft trappen, val je om. Groeien hoeft niet te betekenen dat je plots je cijfers gaat verdubbelen. Stapje per stapje is voldoende. En op het moment dat je groei realiseert, levert het op. Zowel voor je zaak als voor jezelf. 

Groei brengt geen enkel nadeel met zich mee. Daarom zetten we het maar al te graag in de kijker!

En de Groeier van het Jaar 2023 is …

voorlopig niet gekend. We maken de winnaar bekend begin 2024. En wie die winnaar wordt, dat zal je zeker niet ontgaan!

In afwachting van verdere fiscale hervormingen heeft de federale regering alvast strengere voorwaarden opgelegd voor wie gebruik maakt van het bijzonder belastingregime van auteursrechten. Door de wijziging zijn er minder rechthebbenden en komt er meer geld in de schatkist terecht. De nieuwe regels gelden vanaf het inkomstenjaar 2023.

Wat zijn auteursrechten?

Auteursrechten beschermen creaties van de geest, meer bepaald werken van letterkunde en kunst. Hierbij moeten deze werken een concrete vorm heb, origineel en oorspronkelijk zijn. Dat kunnen dus kunstwerken zijn, maar ook foto’s, toneelstukken, computerprogramma’s, enz. Meer voorbeelden vind je terug op de website van de federale overheid.

Linken we auteursrechten aan ondernemers, dan begrijp je dat consultants (bv. copywriters, marketeers en IT’ers) ook werk afleveren “voor de massa” waarop auteursrechten van toepassing te zijn. Ze schrijven originele teksten, bedenken creatieve campagnes en schrijven software. Deze auteursrechten zijn dus een vergoeding voor hun intellectueel (creatief) werk.

Wat maakt auteursrechten interessant?

Sinds 2008 zijn de inkomsten uit auteursrechten gunstiger belast. De eerste schijf van inkomsten tot € 64.070 is slechts belast aan 15% roerende voorheffing. Bovendien geldt een kostenforfait van 50% op de eerste schrijf van € 17.090 en 25% op de schijf tot € 34.170. De hier vermelde bedragen zijn geïndexeerd en hebben betrekking op inkomstenjaar 2022.

Door dit gunstregime betalen rechthebbenden minder belastingen. En omdat de wetgeving in het verleden niet duidelijk afbakende wie hierop recht heeft, zijn de uitbetaalde vergoedingen de voorbije jaren sterk gegroeid.

Wat is er veranderd aan het auteursrechtensysteem?

De definitie van auteursrechten is vernieuwd en hierdoor is het toepassingsgebied meer zwart-wit, waar het eerder vooral een grijze zone was. Auteursrechten zijn inkomsten:

Computerprogramma’s zijn niet meteen “letterkunde” of “kunst”, maar vallen onder het algemene auteursrecht. Belangrijke voorwaarden: de oorspronkelijke rechthebbende beschikt over een kunstwerkattest of draagt zijn auteursrechten over aan een derde voor zijn mededeling aan het publiek, voor zijn openbare uitvoering of opvoering of voor zijn reproductie.

Wil je het kunstwerkattest bekomen, dan moet een op te richten commissie deze toekennen voor een periode van 5 jaar. Zonder dat attest moet je werk schriftelijk, grafisch of fotografisch toegankelijk zijn voor een onbepaald aantal lezers en kijkers, via verschillende dragers of kanalen. Het gunstregime is dus niet meer van toepassing in een relatie tussen werkgever en werknemer of bij gebruik door 1 klant.

Een meer voorzichtige aanpak is dus op zijn plaats, want naast de nieuwe spelregels zijn er grenzen bepaald, beperkingen opgelegd en overgangsmaatregelen gedefinieerd. Zelf hanteren wij liever het voorzichtigheidsprincipe: zijn auteursrechten niet van toepassing, dan nemen we ze niet op in jouw dossier. Meer info nodig over auteursrechten? Neem gerust contact op met je dossierverantwoordelijke.

Een meer voorzichtige aanpak is dus op zijn plaats, want naast de nieuwe spelregels zijn er grenzen bepaald, beperkingen opgelegd en overgangsmaatregelen gedefinieerd. Zelf hanteren wij liever het voorzichtigheidsprincipe: zijn auteursrechten niet van toepassing, dan nemen we ze niet op in jouw dossier. Meer info nodig over auteursrechten? Neem dan gerust contact op met je dossierverantwoordelijke.

Als werkgever (of bedrijfsleider van een vennootschap) kan je vandaag gebruikmaken van werkelijke en forfaitaire onkostenvergoedingen. Ze worden ook “kosten eigen aan de werkgever” genoemd. Omdat ze te vaak onterecht worden gebruikt als een klein stukje verloning, zonder rsz-bijdragen en belastingen, treedt de fiscus strenger op tegen het misbruik ervan. Ze verliezen hierdoor immers een bron van inkomsten. Sinds 2022 bestaat er al een verruimde ficheverplichting om een beter zicht te krijgen op de betalingen.

Onterecht gebruik of misbruik wordt bestraft

De nieuwe fiscale fiche verhoogt de transparantie van deze aftrekbare beroepskosten. Niet alleen moet je verschillende type onkostenvergoedingen per categorie vermelden. Ook moet je voor elk type onkostenvergoeding het totale bedrag vermelden. Zo kan de fiscus extra controles uitvoeren op eventuele dubbele toekenning van onkosten. Bij het niet naleven van de verplichtingen of eventueel misbruik riskeer je sancties van niet-aftrekbaarheid van de beroepskost tot zelfs administratieve boetes. Het spreekt dus voor zich dat het ook belangrijk is om bewijzen en tickets goed bij te houden wanneer je je beroepskosten bewijst. Bij een forfaitaire onkostenvergoeding moet je het gehanteerde forfait kunnen verantwoorden.

De meest voorkomende onkostenvergoedingen zijn:

Kritische kijk op toegepaste onkostenvergoedingen

In 2023 zullen we jouw verloning (en eventueel die van je werknemers) onder de loep nemen. Zo zullen we niet alleen elke toegekende onkostenvergoeding in vraag stellen, ook kijken we meteen na of de toegepaste forfaits up-to-date én te verantwoorden zijn. Zo kunnen we een correct fiscaal geoptimaliseerde verloning garanderen. Op basis van deze analyse zullen we jou adviseren om eventuele wijzigingen door te voeren. Uiteindelijk ben jij als bedrijfsleider eindverantwoordelijke en beslis je dus zelf welke wijzigingen doorgevoerd moeten worden.

De wagens (lees benzine-, diesel- en hybride auto’s) die vóór deze datum worden aangeschaft zullen hetzelfde fiscale regime ondergaan als voorheen. Dit wil zeggen dat het aftrekbare percentage van de kosten van deze auto’s ongewijzigd blijft en met andere woorden wordt bepaald met de zogenaamde gramformule en dit zolang u met deze auto rijdt.

Kleine nota wel voor hybridevoertuigen: na 1 januari 2023 zullen de bezinekosten maar voor de helft (50%) meer aftrekbaar zijn.

Wat wijzigt er dan op 1 juli 2023?

Voor de wagens die na deze datum worden aangeschaft zal er een begrenzing gelden van het resultaat van de gramformule. Concreet:

Vanaf 2028 zullen de kosten helemaal niet meer aftrekbaar zijn.

Welke impact heeft dit nu op lease- en/of rentwagens?

Wanneer u nu een wagen leaset of rent is dit veelal voor een periode van vier of vijf jaar. Na verloop van deze periode de optie lichten voor de aankoop van de wagen, zou logischerwijs willen zeggen dat de nieuwe (lees strengere) fiscale regels van toepassing zouden zijn.

Echter, niets is minder waar!

De Minister bracht goed nieuws op dit punt. Het lichten van de optie wordt namelijk niet beschouwd als een nieuwe aankoop van een wagen. Dit betekent concreet dat de verstrengde regels van de autofiscaliteit niet van toepassing zullen zijn. U zal de oude gramformule dan ook mogen blijven hanteren.

Zolang u dus het lease- en/of rentcontract vóór 1 juli 2023 aangaat, maakt het niet uit wanneer u de aankoopoptie zal lichten. Het fiscale gunstregime blijft van toepassing. De datum waarop u de wagen aanschaft = de datum waarop u de auto bestelt, met andere woorden het lease- en/of rentingcontract ondertekent.

Print dus zeker deze datum in uw achterhoofd wanneer u zinnens zou zijn in 2023 een wagen te leasen of te renten.

Vanaf 1 januari 2023 daalt het basispercentage van de investeringsaftrek opnieuw van 25% naar 8%. Plan je nog de installatie van een airco, een renovatie of de aankoop van een bureau of laptop voor je zaak, doe het dan nog voor het einde van het jaar. Het levert je een aanzienlijk voordeel op.

Wat is de investeringsaftrek?

Eenmanszaken en vennootschappen (kmo’s) die investeren krijgen, onder bepaalde voorwaarden, een fiscaal voordeel in de vorm van een investeringsaftrek. Op een reeks van specifieke investeringen zijn bijzondere percentages van toepassing, o.a. als ze energiebesparend zijn. De investeringsaftrek verlaagt het bedrag waarop belastingen moeten worden betaald, je mag ze dus aftrekken van de belastbare winst (= omzet met aftrek van kosten).

De investeringsaftrek heeft als doel kmo’s aan te zetten om productieve investeringen te doen. De aftrek komt bovenop de normale afschrijvingskost in vaste activa.

Wat is een verhoogde investeringsaftrek?

In 2018 en 2019 werd het basispercentage verhoogd naar 20%. Om ook investeringen tijdens de Covid-pandemie te blijven stimuleren werd het percentage in 2020 verhoogd naar 25%. Die verhoogde investeringsaftrek loopt nog tot en met 31 december 2022. Vanaf 1 januari 2023 bedraagt het basispercentage opnieuw 8%.

Welke investeringen komen in aanmerking?

Het voordeel van de investeringsaftrek geldt uitsluitend op investeringen in nieuwe afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa die in België uitsluitend voor de beroepsactiviteit gebruikt worden. Voorbeelden zijn gebouwen, renovaties, machines, kantoorinrichting, bureaumateriaal, enz.

Een nieuwe firmawagen valt niet onder de verhoogde investeringsaftrek. Hou er ook rekening mee dat de factuur nog in 2022 wordt opgemaakt en dat je dit jaar eigenaar wordt van de goederen.

Basisvoorwaarden zijn:

Een voordeel van minimaal honderden euro’s

Stel, je investeert in een nieuwe machine ter waarde van € 30.000. Dan is je investeringsaftrek

Door je investering nog dit jaar te doen, doe je dus € 1.275 voordeel op een investering van € 30.000. Reken maar eens uit hoeveel je wint op een investering die veel hoger is.

Plan je nog een belangrijke (dure) investering of aankoop? En kan je die vooruitschuiven naar 2022? Spreek er dan zeker eerst eens over met je ondernemingscoach.

Vorige week hield eerste minister Alexander De Croo zijn regeerverklaring. Die “State of the Union” ging naar goeie traditie gepaard met een toelichting over het begrotingsakkoord voor 2023 en 2024. Daarin staan verschillende elementen die een impact hebben op het ondernemerschap. Ook bereidt de overheid een fiscale hervorming voor.

Deze beslissingen werden genomen

Heel wat kmo’s hebben af te rekenen met hoge energiefacturen. Om die facturen voor bedrijven te temperen verlaagt de federale regering de accijnzen op elektriciteit en aardgas tot eind maart 2023. De btw op elektriciteit en aardgas blijft definitief op 6%. Een systeem van accijnzen moet de lagere btw later compenseren.

Het fiscale voordeel op een tweede woonst verdwijnt vanaf 2024. Die belastingvermindering leverde eigenaars van een tweede verblijf via de personenbelasting meer dan 700 euro per jaar op. Desondanks de afschaffing garandeert een investering in vastgoed, als onderdeel van een pensioenplan, voor ondernemers nog altijd een mooi rendement.

De loonindexatie kost werkgevers plots een pak geld. Om dat grote verschil te kunnen opvangen wordt de patronale bijdrage voor de geïndexeerde lonen in 2023 voor de eerste kwartalen verminderd met 7 procent. Voor de laatste twee kwartalen van 2023 is er uitstel tot 2025. In de zoektocht naar extra werkkrachten kunnen de landbouw, de evenementen- en cultuursector ook voortaan beroep doen op flexi-jobbers of studenten. Voor deze laatste wordt het maximaal aantal uren studentenarbeid opgetrokken naar 600 uur. Een werkgever krijgt ook een financiële tegemoetkoming als hij werklozen of langdurig zieken op de payroll zet.

Ten slotte komen er ook nog striktere regels voor het fiscaalgunstige systeem van auteursrechten om misbruik tegen te gaan.

Nog even wachten op fiscale hervorming

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem wil het fiscale landschap hertekenen. Een aantal elementen uit zijn visienota zijn al opgenomen in de regeringsverklaring. Maar in het nieuwe regeerakkoord staat eveneens dat hij een fiscale hervorming mag voorbereiden. Welke ideeën er op tafel liggen geven we hier al even mee, dan zie je meteen welke richting ze uitgaan.

Vermogenswinsten in het vizier

Werken moet lonen. Daarom zijn er plannen voor een wijziging in de belastingschijven. De verhoging van de belastingvrije som van € 9.270 naar € 13.390 haalde het regeerakkoord uiteindelijk niet, maar komt wel terug in de nota. Hierdoor zouden mensen die werken op het einde van de maand netto méér overhouden. Tegelijkertijd zou het systeem van eco-, sport- en cultuurcheques op dezelfde manier behandeld worden als loon. Voor maaltijdcheques zou er een uitzondering zijn. Ook andere voordelen binnen een cafetariaplan wil men aan werkelijke waarden belasten. Werknemers vergoeden in centen moet voor de minister de nieuwe norm zijn.

InkomensschijvenVoorstel visienotaVandaag
Belastingvrije som€ 13.390€ 9.270
€ 0 – € 13.87025%25%
€ 13.871 – € 24.48035%40%
€ 24.481 – € 42.37040%45%
> € 42.37045%50%
> € 84.740 (nieuw)50%

Opvallend ook in de nota is de wil om vermogenswinsten zoals dividenden, huuropbrengsten en meerwaarden te belasten aan evenredige tarieven. Voor huurinkomsten zou men zich niet meer willen baseren op het kadastraal inkomen van het onroerend goed, maar wel op de reële huuropbrengsten min een forfaitaire kostenaftrek van 30% (of hoger als je dit kan aantonen).

Lagere vennootschapsbelasting

Het basis vennootschapstarief bedraagt vandaag 25%. Kmo’s met een maximale winst van € 100.000 betalen een verlaagd tarief van 20%. In het voorstel van de minister zou het kmo-tarief verlaagd worden van 20% naar 15%, terwijl de maximale winst € 200.000 bedraagt. Zo blijft er meer winst in de vennootschap die zaakvoerders productief kunnen inzetten. Hiermee wil Van Peteghem het ondernemerschap stimuleren.

Zonder voorwaarden is dit voorstel te mooi om waar te zijn. De minimale bezoldiging van € 45.000, al dan niet geïndexeerd, zou opgetrokken worden. Belastbare voordelen van alle aard van de bedrijfsleider worden niet meer in rekening gebracht.

Lagere roerende voorheffing

Op interesten, dividenden en andere inkomsten uit roerende goederen betaal je vandaag een voorheffing van 30%. Dit tarief wil de minister verlagen naar 25%. Voor de eerste € 6.000 per jaar overweegt hij een vrijstelling. Keerzijde van de medaille: uitzonderingsregimes verdwijnen met uitzondering van verworven rechten. Hierbij denkt me aan de afschaffing van het VVPRbis-regime, vandaag 20% of 15% en de liquidatiereserves, uitgekeerd aan amper 5% roerende voorheffing na een wachttijd van 5 jaar.

15% op gerealiseerde meerwaarde

Stel, je verkoopt de aandelen van je vennootschap en je realiseert hierop een meerwaarde. Vandaag word je hierop niet belast. In de toekomst overweegt men een meerwaardebelasting van 15%. Het gaat niet alleen om aandelen, maar ook om obligaties en andere financiële producten.

Vermogen van de ondernemer in het vizier

Als eigenaar van een vennootschap bestaan er vandaag een aantal instrumenten om op een fiscaalvriendelijke manier vermogen uit je zaak te halen. En daar wil men overduidelijk aan raken. De minister wil via een lastenverlaging in de personenbelasting kleine ondernemers niet zomaar in de richting van een vennootschap duwen. Het gaat hier voorlopig om denkpistes. Eerst moeten ze nog in detail worden uitgewerkt en nadien zullen er 7 partijen een compromis moeten vinden, alvorens ze gestemd kunnen worden. Er zal met andere woorden nog heel wat water naar zee vloeien. 

Bovenstaande voorstellen zouden een impact kunnen hebben op de manier hoe je jezelf verloont én de structuur van je vermogen. Het toont nog maar eens het belang aan van een goeie vermogensplanning, zowel voor jezelf als voor je erfgenamen later. Vanuit Ondernemingscoach kijken we met een vergrootglas naar al deze ontwikkelingen. We zullen je ook in de toekomst op de hoogte houden welke richting de besprekingen uitgaan.

Solliciteer


Afspraak maken