UBO-register enkel nog toegankelijk bij een legitiem-belang

Eind 2022 oordeelde het Hof van Justitie dat het niet langer kon dat iedereen zomaar inzage heeft in het UBO-register. Sinds 8 februari 2023 geldt een nieuwe wet die de puntjes op de i zet. Bekijk hieronder hoe dat nu precies zit.

Wat is het UBO register?

Het UBO-register is een onlinedatabank, actief sinds september 2017, opgelegd door de EU-antiwitwaswetgeving. Hierin worden vennootschappen, vzw’s en stichtingen verplicht de identiteitsgegevens van hun “uiteindelijke begunstigden” ( Ultimate Beneficial Owner) aan te geven. Zulke gegevens horen hierin ook elk jaar bevestigd te worden.

De uiteindelijke begunstigden die aangegeven moeten worden zijn de volgende (vennootschap):

  • Natuurlijke personen met meer dan 25% van de aandelen
  • Natuurlijke personen die op een andere manier zeggenschap hebben over de vennootschap
  • De personen die tot het leidinggevend personeel behoren

Bij een VZW zijn dat de volgende

  • De leden van de raad van bestuur
  • De personen die gemachtigd zijn om de vereniging te vertegenwoordigen
  • De personen die belast worden met het dagelijkse bestuur

Was voor iedereen toegankelijk..

Door een uitspraak van het Europese Hof van justitie is het UBO-register niet langer beschikbaar voor iedereen, dat was hiervoor wel het geval. Dus ook u buurman of concurrent kon dit raadplegen. Eind 2022 oordeelde het hof dat dit een inbreuk was op de schending van uw recht op privacy.

Sinds 8 februari moet een natuurlijk persoon of rechtspersoon die toegang wil krijgen tot de gegevens van het register, een legitiem belang kunnen aantonen. De aanvragers dienen dit belang aantonen door te bewijzen dat zij activiteiten voeren die verband houden met de strijd tegen witwassen, de financiering van terrorisme en de onderliggende criminele activiteiten die daarmee verbonden zijn. De opzoeking moet ertoe bijdragen dat zulke activiteiten vermeden worden. Voorbeelden van actoren die toegang zouden kunnen verkrijgen zijn de Federale Overheid, Gemeenschappen of Gewesten en onderzoeksjournalisten die het nodige bewijs kunnen voorleggen.

U hoeft zich dus geen zorgen meer te maken dat een nieuwsgierige buur of concurrent in u identiteitsgegevens gaat duiken.