Bestaat er een minimumpensioen voor zelfstandigen?

Schrijver

Bestaat er een minimumpensioen voor zelfstandigen?

Een verhoging van het minimumpensioen kan één van de sleutels zijn tot de vorming van een nieuwe federale regering. Maar bestaat er dan ook zoiets als een minimumpensioen voor zelfstandigen? Het antwoord is volmondig “ja”. Maar heeft elke zelfstandige er dan recht op?

3 factoren bepalen vandaag de hoogte van uw pensioen: uw loopbaanjaren, uw beroepsinkomsten en uw gezinssituatie. Eenvoudig uitgelegd: hoe langer uw loopbaan en hoe hoger uw beroepsinkomsten (waarop u sociale bijdragen betaalt), hoe hoger het pensioen. Maar België zou België niet zijn, moest het allemaal net iets complexer zijn.

Factor 1 – de duurtijd van uw loopbaan

In het algemeen geldt deze formule: het totale pensioen = de som van het pensioenbedrag voor alle loopbaanjaren. Tot en met 2018 kwam een volledige loopbaan overeen met 45 jaren of 14.040 dagen. Sinds vorig jaar heeft men die regel uitgebreid en krijgt u een extra pensioen als u langer werkt. Op die manier wil men langer werken ook financieel belonen. Was u niet altijd zelfstandige en heeft u ook als werknemer of ambtenaar gewerkt, dan spreekt men over een gemengde loopbaan en ontvangt u voor de periode als niet-zelfstandige een extra pensioen, dat afhangt van uw toenmalige loon.

Factor 2 – de hoogte van uw beroepsinkomsten

Sinds 1984 wordt uw pensioen berekend op basis van uw werkelijke beroepsinkomsten. Voor de periode ervoor krijgt u een forfaitair, meestal lager, bedrag in functie van uw gezinssituatie.

Factor 3 – de gezinssituatie

Als zelfstandige bouwt u door het betalen van de sociale bijdragen rechten op. Op basis hiervan ontvangt u een alleenstaandenpensioen. Maar in specifieke gevallen kan u ook aanspraak maken op een gezinspensioen. De pensioendiensten gaan zelf na of u aan de voorwaarden voor een gezinspensioen voldoet.

Op hoeveel pensioen heb ik recht?

Heeft u er een loopbaan opzitten van 45 jaar, dan heeft u recht op een gewaarborgd minimumpensioen van 1.266,37 euro per maand voor een alleenstaande zelfstandige en 1.582,46 euro per maand als u recht hebt op een gezinspensioen. Om aanspraak te maken op het minimumpensioen, moet u minstens 30 jaar gewerkt hebben. Heeft u minder lang gewerkt, dan wordt het pensioen sowieso berekend op uw beroepsinkomsten. Stel dat u 31 jaar hebt gewerkt, dan ontvangt u een pensioen van 31/45ste van bovenstaand bedrag. Heeft u 45 jaren gewerkt én altijd de maximale pensioenbijdragen betaalt, dan heeft u recht op het maximumpensioen van 1.405,17 euro voor een alleenstaande zelfstandige en 1.756,42 euro als gezinshoofd. Opgelet, heeft u een gemengde loopbaan, dan mag uw totale pensioen niet hoger zijn dan het bedrag van het minimumpensioen voor een loopbaan van 45 jaar.

Wanneer kan ik met pensioen?

Sinds 2019 kan u met vervroegd pensioen op uw 60ste verjaardag na een loopbaan van 44 jaar. Bent u er 61 of 62, dan moet u 43 loopbaanjaren op de teller hebben. Vanaf uw 63ste levensjaar moet u 42 jaren dienst hebben. Vanaf 65 zijn er geen loopbaanvoorwaarden en kan u zeker met pensioen.

Conclusie

Eigenlijk is het woord “minimumpensioen” wat misleidend en zou de term “basispensioen” correcter zijn. Enkel bij een loopbaan van 45 jaar mag u rekenen op het volledige bedrag van € 1.266,37 (alleenstaande) of € 1.582,46 (gezinshoofd). U heeft recht op dit minimumpensioen bij een loopbaan van minstens 30 jaar. Heeft u geen loopbaan van 45 jaar op de teller, dan wordt het minimumpensioenbedrag pro rata verminderd.

Elke situatie en loopbaan is anders, de website mypension.be geeft daarom de beste raming. Bent u ondertussen 59 jaar, dan kan u een effectieve pensioenaanvraag doen bij het RSVZ, die rekening houdt met uw volledige carrière. Zij kunnen tot op de eurocent juist berekenen hoeveel pensioen u mag verwachten.

Nog een tip: de meeste zelfstandigen hebben geen volledige loopbaan van 45 jaar op de teller, waardoor het pensioen in de praktijk lager ligt. Des te belangrijker wordt dus het opbouwen van een aanvullend pensioen: betaald door de vennootschap en door de fiscus beloond met een belastingvoordeel.

 

Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op!

Solliciteer


Afspraak maken