5 bouwstenen om te genieten van een zorgeloos pensioen

Schrijver

De gemiddelde zelfstandige kreeg in 2020 amper 904 euro maandelijks pensioen. Door het schrappen van de zogenaamde correctiecoëfficiënt in januari 2021 zal dat bedrag in de toekomst vergroten. Tenzij je bijna fin de carrière bent, want dan heeft deze maatregel weinig impact op je uiteindelijke pensioen.

Wil je je levensstandaard behouden, dan is de kans groot dat je uiteindelijke pensioen – zelfs na 2021 – onvoldoende zal zijn. Daarom moet je, liever vandaag dan morgen, actie ondernemen zodat je zorgeloos van je oude dag kan genieten. Dat kan met deze 5 bouwstenen.

Stel je pensioenplan niet uit

Start je net met je zaak, dan is je pensioen wellicht het allerlaatste waaraan je denkt. Je focus ligt bij het opstarten, bij het genereren van omzet, niet bij je oude dag. Dat is zeer begrijpelijk, maar tegelijkertijd is het ook een gemiste kans. Want hoe vroeger je begint met je pensioenplan, hoe meer reserves je opbouwt en hoe minder je het voelt. Niet alleen de gespaarde bedragen beginnen te renderen, ook op het behaalde rendement krijg je interest. Die zogenaamde interestkapitalisatie genereert een sneeuwbaleffect, waarvan je op je pensioenleeftijd de vruchten plukt.

  • Pensioensparen

Bovenaan je pensioenplan zal ongetwijfeld het klassieke pensioensparen staan. Dat levert immers een dubbel voordeel op: niet alleen spaar je elke maand een klein bedrag dat je niet meteen mist, het levert ook nog eens een direct belastingvoordeel op je personenbelasting op. Pensioensparen is in 2022 jaarlijks gelimiteerd tot € 990 of € 1.270. De eerste optie levert je een belastingvermindering op van 30%, optie 2 slechts 25%. Er is wel degelijk een verschil tussen beide opties en de impact op het eindsaldo: optie 2 betekent niet automatisch dat er meer overblijft. Laat je daarom goed adviseren. Laat je ook voldoende adviseren bij het type pensioensparen: een pensioenspaarverzekering of een pensioenspaarfonds. De rendementen, en dus ook opbrengsten, tussen beide types kunnen op het einde van je carrière groot zijn.

  • Aanvullende pensioenopties

Ook al zijn we zelf geen grote fan van het VAPZ, het IPT en het POZ, toch geven we voor de volledigheid mee dat je hiermee ook een pensioenkapitaal kan opbouwen:

  • VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen): pensioenopbouw voor zelfstandigen in hoofdberoep en bijberoep.
  • IPT (Individuele Pensioentoezegging): pensioenformule voor zelfstandigen die werken vanuit een vennootschap, kan een VAPZ aanvullen.
  • POZ (Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen): tegenhanger van het IPT, maar dan voor zelfstandigen die werken uit een eenmanszaak, kan een VAPZ aanvullen.

Al deze formules brengen een reeks van fiscale voordelen met zich mee, die al dan niet ook resulteren in minder sociale bijdragen. Klinkt mooi, toch! Waarom zijn we dan toch geen grote fan? Het zijn formules waarmee vooral de aanbieders ervan voordeel doen. De pensioenopbouw is eerder beperkt en je moet van het belastingvoordeel (premie)taksen aftrekken, wat niet het geval is bij het klassieke pensioensparen. Daarnaast moet je ook rekening houden met eventuele bijdragen en kosten, bijvoorbeeld in geval van liquidatie bij leven. Wij zijn van mening dat er interessantere opties zijn om je pensioen op te bouwen, die een hoger rendement met zich meebrengen. Het lijkt ons daarom interessanter om deze bedragen te investeren in alternatieven met hoger rendement. En dat rendement kan je dan weer herinvesteren.

  • Alternatieve pensioenopbouw

Heb je als zelfstandige al een kapitaal bij elkaar gewerkt, dan liggen er mooie kansen op je te wachten om je latere pensioen aan te vullen. Investeren in vastgoed klinkt wellicht alsof het exclusief is weggelegd voor de “rich and famous”, maar dat is niet het geval. Met slechts € 10.000 kan je al je eerste investeringen realiseren. Je zal hiervoor niet de grootste opbrengsteigendom bekomen, maar hoe vroeger je begint, hoe sneller je geld rendeert. Investeer je via een vennootschap heb je ook nog eens het voordeel dat je alle kosten, zoals notariskosten, btw en registratierechten, kan aftrekken als beroepskosten.

Wil je niet rechtstreeks investeren in bakstenen, dan kan je nog altijd in vastgoed beleggen via aandelen of vastgoedfondsen. Hou er wel rekening mee dat elke investering een mogelijke impact heeft op je cijfers en fiscaliteit. Spreek er dus zeker over met je boekhouder.

  • Stel een pensioenplan op

Je latere pensioen bouw je niet op door gewoon even één van bovenstaande vakjes te openen. In een ideaal scenario trek je een combinatie van vakjes open in functie van een aantal factoren waaronder fiscaliteit en rendement. En vooral… hoeveel pensioen je nodig hebt om het niet met minder te moeten doen. Want dat moet het uiteindelijke doel zijn: vermijden dat je verplicht bent de broeksriem aan te spannen wanneer je net kan en mag genieten. Dat kan alleen door, samen met je boekhoud- en advieskantoor, een pensioenplan op te stellen. Zo kan je verschillende scenario’s uitwerken en berekenen, zoals de impact op je pensioen wanneer je vroeger stopt te werken.

Ook al lijkt je pensioen nog veraf, het komt er veel sneller aan dan je denkt en vooral… het pensioenbedrag dat je zal krijgen kan hard aankomen. Vanuit Ondernemingscoach willen we onze klanten zo’n onaangename verrassing besparen door er nu al over na te denken. Hoeveel zal je pensioen bedragen? Wat heb je nodig om je levensstandaard te behouden? En hoe kan je de eerste stappen zetten om na je pensioen te doen wat je altijd voor ogen had, zoals genieten en reizen. Geef ons een seintje om samen te berekenen wat je al hebt opgebouwd en wat je nodig zal hebben.

Solliciteer


Afspraak maken