1 juli 2023 Belangrijke datum binnen de autofiscaliteit

De wagens (lees benzine-, diesel- en hybride auto’s) die vóór deze datum worden aangeschaft zullen hetzelfde fiscale regime ondergaan als voorheen. Dit wil zeggen dat het aftrekbare percentage van de kosten van deze auto’s ongewijzigd blijft en met andere woorden wordt bepaald met de zogenaamde gramformule en dit zolang u met deze auto rijdt.

Kleine nota wel voor hybridevoertuigen: na 1 januari 2023 zullen de bezinekosten maar voor de helft (50%) meer aftrekbaar zijn.

Wat wijzigt er dan op 1 juli 2023?

Voor de wagens die na deze datum worden aangeschaft zal er een begrenzing gelden van het resultaat van de gramformule. Concreet:

  • In 2025: tot maximaal 75% aftrekbaar
  • In 2026: tot maximaal 50% aftrekbaar
  • In 2027: tot maximaal 25% aftrekbaar

Vanaf 2028 zullen de kosten helemaal niet meer aftrekbaar zijn.

Welke impact heeft dit nu op lease- en/of rentwagens?

Wanneer u nu een wagen leaset of rent is dit veelal voor een periode van vier of vijf jaar. Na verloop van deze periode de optie lichten voor de aankoop van de wagen, zou logischerwijs willen zeggen dat de nieuwe (lees strengere) fiscale regels van toepassing zouden zijn.

Echter, niets is minder waar!

De Minister bracht goed nieuws op dit punt. Het lichten van de optie wordt namelijk niet beschouwd als een nieuwe aankoop van een wagen. Dit betekent concreet dat de verstrengde regels van de autofiscaliteit niet van toepassing zullen zijn. U zal de oude gramformule dan ook mogen blijven hanteren.

Zolang u dus het lease- en/of rentcontract vóór 1 juli 2023 aangaat, maakt het niet uit wanneer u de aankoopoptie zal lichten. Het fiscale gunstregime blijft van toepassing. De datum waarop u de wagen aanschaft = de datum waarop u de auto bestelt, met andere woorden het lease- en/of rentingcontract ondertekent.

Print dus zeker deze datum in uw achterhoofd wanneer u zinnens zou zijn in 2023 een wagen te leasen of te renten.