Hoe diensten omschrijven op factuur voor btw-administratie?

Schrijver

Het Europese Hof van Justitie bevestigt opnieuw dat de beschrijving van verleende diensten op een factuur voldoende precies moeten zijn.

Voorbeeld uit de praktijk

Enkele jaren geleden ontstond de vraag hoe advocaten hun diensten moesten omschrijven op hun facturen. Het is namelijk zo dat advocaten 10 jaar geleden niet onderworpen waren aan btw en hun facturen dus ook niet aan de btw-richtlijnen hoefden te voldoen.

Vanaf 1 januari 2014 vallen advocaten echter wel onder de btw-plicht, waardoor zij eveneens aan de btw-verplichtingen moeten voldoen. Denk daarbij ook aan periodieke aangiftes, aftrekbare btw en het uitreken van btw-facturen. Maar wat moet er nu concreet op de factuur van een advocaat vermeld worden?

Europese btw-richtlijn

De Europese Btw-richtlijn zegt dat een factuur de aard en omvang van de verleende diensten moet vermelden. Deze informatie is bedoeld om de belastingdienst in staat te stellen om over te gaan tot controle en na te gaan of er recht op btw-aftrek bestaat. Bij het vermelden van de diensten is het belangrijk om niet te algemeen te zijn, omdat dit niet-noodzakelijke economische activiteiten kan omvatten waarvan onduidelijk is of ze onderworpen zijn aan BTW. In sommige gevallen kan de administratie ook rekening houden met aanvullende informatie die een gedetailleerdere beschrijving bevatten.

Bij onvoldoende nauwkeurige vermelding maakt het Hof onderscheid tussen de “formele” en “materiële” voorwaarden voor het recht op aftrek. De beschrijving van de dienst valt onder de formele voorwaarden, terwijl het feit of de dienst, al dan niet bestemd voor de uitoefening van de economische activiteit van de afnemer, onderdeel is van de materiële voorwaarde.

Recht op aftrek is een fundamenteel beginsel en mag niet worden beperkt alleen omdat niet aan de “formele” voorwaarde is voldaan, of met andere woorden er dus geen voldoende precieze omschrijving werd opgegeven.

Concreet

Volgens de Belgische richtlijnen met betrekking tot de elementen van een factuur moet deze de gegevens bevatten die nodig zijn om de dienst/handeling te identificeren en het belastingtarief vast te stellen.

In het geval van een advocaat zou het dus voldoende zijn om de omschrijving “diensten advocaten” aan te vullen met een duidelijk onderscheid tussen diensten voor bedrijven, pro-deo diensten of schuldbemiddeling.

Solliciteer


Afspraak maken